สารจาก ดร. วรวรรณ ศรีตะลานุกค์

นักการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

การจัดทำเว็ปไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อจรรโลงวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  ขยายชายแดนแห่งความรู้ด้านการจัดการศึกษา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการจัดการกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทย และประการที่สำคัญ คือ ประเทศไทยมีพลเมืองที่มีจิตใจดี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สามารถจำแนกได้มากถึง 9 สาขา สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นักการศึกษาชาวไทยจึงมิได้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเฉพาะการศึกษาในระบบ หากยังครอบคลุมถึงการศึกษานอกระบบที่รวมถึงปราชญ์ภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย

แม้เว็ปไซต์นี้จะนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการอุดมศึกษา แต่มิได้หมายความว่า องค์ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในระดับอื่น หรือแม้กระทั่งระบบอื่น เมื่อนักการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ทดลองนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แล้ว ได้ผลอย่างไร ท่านสามารถนำผลนั้นมาแลกเปลี่ยนกันได้ โดยเขียนประสบการณ์ของท่านลงในท้ายเรื่อง จักขอบพระคุณยิ่ง


 

ผู้จัดทำเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ดร.วรวรรณ ศรีตะลานุกค์
อาจารย์สาขาวิชาเกษครศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 12 สิงหาคม 2555
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week14
mod_vvisit_counterThis month8
mod_vvisit_counterAll6851
สาขาวิชาเกษตรศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์