ข่าวประกาศจาก อาจารย์ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

เข้าร่วมสัมนา/ฝึกอบรม

      ME NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558  
      อบรมการออกแบบและจำลองการทำงานนิวเมติกส์ฯ 
      นายกรัฐมนตรี เปิดงานการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปํญญาท้องถิ่นอาเซียน 
      อบรมแก่ชาวบ้านไผ่ อ.รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดอบรมการควบคุมระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์ไฟฟ้าและPLC 

  more..

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

      ออกรายการคิดล้ำทำได้ 
      เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
      กิจกรรมนักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องกลในจุลสาร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ 
      นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องกลชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
      ออกอากาศรายการวิทยุ 99.75MHz ครั้งที่ 2 

  more..

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

      งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 
      งานประกวดงานวิจัยที่ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 
      รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 จัดที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  
      การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 

  more..

การศึกษาและบทเรียนทางคอมพิวเตอร์

      บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
      บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต วิชากังหันไอน้ำและกังหันแก็ส 
      บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต วิชาโรงจักรไอน้ำ 
      บทเรียนออนไลน์เรื่องการเผาไหม้และระบบพลังงานความร้อนร่วมของโรงจักรพลังไอน้ำ 
      บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต วิชา นิวแมติกส์เบื้องต้น 

  more..